Каталог игр
Сколько грамм имбиря на 1л кипятка
Друзья сайта
Реклама
Отличие мобилизации гликогена в печени
Календарик
Опрос
Архив игр
Організація режимно-секретного забезпечення діяльності карного розшуку
Новое на сайте: игры, обои


Організація режиму секретності на державних підприємствах та в установах. Організація та обладнання режимно – секретних органів (РСО).


1. Завдання.

Організувати та правильно розмістити режимно – секретний орган (РСО) в державній установі, на якій циркулює державна таємниця. Встановити необхідне обладнання. Обрати та розмістити засоби для забезпечення безпеки режимно – секретного органу. Назва підприємства, вид його діяльності, перелік основних та допоміжних технічних засобів обробки, передавання та приймання інформації наведені у таблиці 1 та вибираються згідно варіанту. Допускаються зміни при виборі об’єкта захисту, за бажанням студента, які повинні узгоджуватись з викладачем.
^


В установах, діяльність яких пов’язана з державною таємницею створюються режимно – секретні органи. До складу РСО можуть входити підрозділи режиму, секретного діловодства та інші підрозділи, що безпосередньо забезпечують охорону державних таємниць.

РСО є окремим структурним підрозділом, який безпосередньо підпорядковується керівникові установи. Керівники установ організовують і контролюють діяльність РСО.

РСО за своїм статусом і умовами праці прирівнюються до основних підрозділів установи, і безпосередньо приймають участь в основній діяльності органу, т.я. успіх в рішенні завдань поставлених перед установою, діяльність якого пов’язана з державною таємницею, неможливий без чіткої організації роботи з таємними документами та іншими носіями секретної інформації і підтримання режиму секретності в установі.

Функції РСО не можна передавати іншим підрозділам установ, не можна приймати на роботу в РСО тимчасових працівників, а також покладати на них функції, що не пов’язані з виконанням секретних робіт.

Чисельність працівників РСО визначається керівниками установ, в залежності від обсягу робіт, пов’язаних з державною таємницею. Розрахунок чисельності проводиться згідно з “Типовими нормами розрахунку чисельності працівників режимно – секретних підрозділів”.

РСО повинні комплектуватись з числа кваліфікованих, перевірених, працівників установ, які позитивно себе зарекомендували .

Працівники РСО повинні допускатись до роботи тільки після оформлення допуску до державної таємниці із ступенем секретності “Цілком таємно”, якщо характер робіт, які виконуються, не вимагає допуску до державної таємниці із ступенем секретності “Особливої важливості”.

Добір і призначення осіб на посади керівників РСО здійснюється по узгодженню з установами вищого рівня і територіальними підрозділами Служби Безпеки України.

В установах з незначним обсягом робіт, пов’язаних з державною таємницею, де штатним розписом не передбачено створення РСО, облік і зберігання секретних документів, а також заходи щодо забезпечення режиму секретності здійснюються особисто керівником установи або спеціально призначеним за його наказом працівником після створення необхідних умов, що забезпечують режим секретності. На цих працівників поширюються обов’язки і права працівників РСО.

РСО провадить свою діяльність на основі Закону України “Про державну таємницю”, “Порядку організації та забезпечення режиму секретності в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах і в організаціях”, затвердженого постановою КМУ від 2 жовтня 2003 року № 1561-12, а також інших законодавчих, нормативних і настановчих документів з питань охорони державної таємниці.

У своїй роботі РСО взаємодіють з територіальними підрозділами СБУ та іншими державними органами, які виконують окремі функції охорони державної таємниці у відповідності зі своїми повноваженнями.

Керівники установ здійснюють керівництво справою охорони державної таємниці у підпорядкованих або тих, що належать до їх сфери управління, в установах, діяльність яких пов’язана з державною таємницею, та контроль за її станом.

Керівники установ зобов’язані погоджувати з установою вищого рівня і територіальними органами Служби Безпеки України створення, реорганізацію чи ліквідацію РСО.

РСО установ розміщуються в ізольованих службових приміщеннях, як правило, на середніх поверхах, їх обладнання має відповідати встановленим нормам регламентуючих і рекомендаційних документів.
^


В кожній установі забезпечення охорони державної таємниці в значній мірі залежить від організації правильної роботи режимно – секретного органу, професіоналізму, знань законодавчих, нормативних і настановчих документів його працівниками, а також чіткого виконання своїх функціональних обов’язків, свідомості і відповідальності за доручену справу.

Чітке ведення секретного діловодства має велике значення в роботі режимно – секретного органу. Але це не вичерпує його обов’язки, вони значно ширші і спрямовані на повне забезпечення схоронності документів, недопущення розголошення і витоку державної таємниці.

Режимно – секретні органи забезпечують охорону державної таємниці в процесі ведення секретних робіт в установах.

З метою виконання своїх завдань вони зобов’язані:


 • всебічно вивчати діяльність установи з метою виявлення і усунення шляхів, причин і умов витоку секретних відомостей;

 • розробляти і здійснювати заходи, що забезпечують режим секретності при роботі з секретними документами; не допускати необгрунтованого ознайомлення з документами та включення в документи зайвих (не викликаних необхідністю) відомостей; організовувати і здійснювати облік і зберігання секретних документів, їх прийом, реєстрацію, розмноження і розсилку;

 • максимально обмежувати коло осіб, які допускаються до державної таємниці;

 • приймати участь в вивченні осіб, які допускаються до секретних робіт і документів, оформленні матеріалів на них і веденні обліку;

 • розробляти заходи по забезпеченню внутрішнього режиму на об’єкті, пропускного режиму і охорони установ, впроваджувати нові технічні засоби охорони;

 • контролювати виконання вимог законів, нормативних документів, інструкцій, положень, правил і вказівок по забезпеченню збереження державної таємниці і режиму секретності всіма особами, що мають відношення до секретних робіт і документів;

 • проводити роз’яснювальну і виховну роботу серед осіб, що допущені до роботи з державною таємницею.

Режимно – секретні органи безпосередньо приймають участь у підготовці і вирішенні всіх основних питань, пов’язаних з організацією охорони державної таємниці і забезпеченні режиму секретності в установі.

Источник: http://rushkolnik.ru/docs/10/index-21005.html

 • Дата: 30.10.2015, 05:09 |
 • Автор: Orbita2010 |
 • Заглянуло: 1707 |
 • Высказались: (26) |