Новое на сайте: игры, обои

Скачать бесплатно Закон України Про недержавне пенсійне забезпечення від 09.07.2003 № 1057-IV

Закон України Про недержавне пенсійне забезпечення від 09.07.2003 № 1057-IV Зміст

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення понять Стаття 2. Система недержавного пенсійного забезпечення Стаття 3. Законодавство про недержавне пенсійне забезпечення Стаття 4. Принципи недержавного пенсійного забезпечення Стаття 5. Аудиторські перевірки у сфері недержавного пенсійного забезпечення

Розділ II
НЕДЕРЖАВНЕ ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПЕНСІЙНИМИ ФОНДАМИ

Стаття 6. Недержавні пенсійні фонди та їх види Стаття 7. Учасники та вкладники недержавних пенсійних фондів Стаття 8. Засновники недержавних пенсійних фондів Стаття 9. Статут пенсійного фонду Стаття 10. Інвестиційна декларація пенсійного фонду Стаття 11. Реєстрація пенсійного фонду Стаття 12. Обов'язкові умови початку діяльності недержавних пенсійних фондів Стаття 13. Рада пенсійного фонду Стаття 14. Повноваження ради пенсійного фонду Стаття 15. Засідання ради фонду Стаття 16. Збори засновників пенсійного фонду Стаття 17. Ліквідація пенсійного фонду Стаття 18. Операції з пенсійними активами при ліквідації пенсійного фонду Стаття 19. Скасування реєстрації пенсійного фонду Стаття 20. Особливості створення та функціонування корпоративних і професійних пенсійних фондів

Розділ III
АДМІНІСТРУВАННЯ НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ

Стаття 21. Адміністратор недержавних пенсійних фондів Стаття 22. Вимоги до створення професійного адміністратора недержавних пенсійних фондів Стаття 23. Установчі документи професійного адміністратора пенсійних фондів Стаття 24. Органи управління професійного адміністратора Стаття 25. Ведення персоніфікованого обліку учасників недержавних пенсійних фондів Стаття 26. Передача системи персоніфікованого обліку учасників недержавних пенсійних фондів Стаття 27. Видача ліцензії на провадження діяльності з адміністрування пенсійних фондів Стаття 28. Анулювання ліцензії на провадження діяльності з адміністрування пенсійних фондів Стаття 29. Тимчасове призначення адміністратора недержавних пенсійних фондів Стаття 30. Оплата послуг з адміністрування пенсійного фонду Стаття 31. Відповідальність адміністратора пенсійного фонду Стаття 32. Адміністрування пенсійного фонду при ліквідації або реорганізації адміністратора пенсійного фонду Стаття 33. Саморегулівні організації адміністраторів недержавних пенсійних фондів

Статтю 33 доповнено частиною третьою згідно із Законом N 2388-VI від 01.07.2010

Розділ IV
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ

Стаття 34. Особи, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів Стаття 35. Компанія з управління активами Стаття 36. Вимоги до договору про управління активами пенсійного фонду Стаття 37. Умови проведення заміни особи, яка провадить діяльність з управління активами пенсійних фондів Стаття 38. Вимоги до здійснення управління активами пенсійного фонду Стаття 39. Видача ліцензії на провадження діяльності з управління активами Стаття 40. Обмеження діяльності осіб, що здійснюють управління активами пенсійних фондів Стаття 41. Анулювання ліцензії на провадження діяльності з управління активами пенсійних фондів Стаття 42. Винагорода за надання послуг з управління активами пенсійних фондів Стаття 43. Відповідальність особи, що здійснює управління активами пенсійних фондів

Розділ V
ЗБЕРІГАЧ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ

Стаття 44. Зберігач пенсійного фонду Стаття 45. Вимоги до договору про обслуговування пенсійного фонду зберігачем Стаття 46. Відповідальність зберігача пенсійного фонду

Розділ VI
ПЕНСІЙНІ АКТИВИ

Стаття 47. Склад активів пенсійного фонду Стаття 48. Використання пенсійних активів Стаття 49. Загальні обмеження інвестиційної діяльності з пенсійними активами пенсійного фонду Стаття 50. Пенсійні внески Стаття 51. Прибуток (збиток) від інвестування активів пенсійного фонду

Розділ VII
ЗВІТНІСТЬ ТА ОПРИЛЮДНЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Стаття 52. Звітність у сфері недержавного пенсійного забезпечення Стаття 53. Оприлюднення інформації та реклама у сфері недержавного пенсійного забезпечення Стаття 54. Вимоги до осіб, які надають агентські послуги

Розділ VIII
ПЕНСІЙНИЙ КОНТРАКТ ТА ПЕНСІЙНА СХЕМА

Стаття 55. Пенсійний контракт Стаття 56. Істотні умови пенсійного контракту Стаття 57. Зобов'язання сторін за пенсійним контрактом Стаття 58. Строк дії пенсійного контракту Стаття 59. Пенсійні схеми

Розділ IX
ПЕНСІЙНІ ВИПЛАТИ НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ

Стаття 60. Види пенсійних виплат Стаття 61. Умови та строки здійснення пенсійних виплат пенсійними фондами Стаття 62. Порядок укладення та оплати договору страхування довічної пенсії за рахунок пенсійних коштів учасника фонду Стаття 63. Пенсія на визначений строк Стаття 64. Вимоги до договору про виплату пенсії на визначений строк Стаття 65. Пенсійна виплата, що здійснюється одноразово

Розділ X
УСПАДКУВАННЯ ПЕНСІЙНИХ АКТИВІВ

Стаття 66. Розподіл та успадкування пенсійних активів

Розділ XI
ДЕРЖАВНИЙ НАГЛЯД ТА КОНТРОЛЬ У СФЕРІ НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Стаття 67. Органи, що здійснюють державний нагляд та контроль у сфері недержавного пенсійного забезпечення Прикінцеві положення

Інші нормативні акти

Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам Про вибори Президента України Про Службу безпеки України Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині

Додати коментар до ЗУ Про недержавне пенсійне забезпечення від 09.07.2003 № 1057-IV

Источник: http://kodeksy.com.ua/pro_nederzhavne_pensijne_zab...

  • Дата: 25.01.2016, 18:08 |
  • Автор: Jim Co |
  • Заглянуло: 1590 |
  • Высказались: (23) |