Новое на сайте: игры, обои


 

Графік заїздів до санаторно-курортного закладу Державної прикордонної служби України на 2015 рік

 

Вартість путівок до санаторно-курортного закладу Державної прикордонної служби України на 2015 рік 

 

 

З метою належної організації медичного забезпечення як складової соціального захисту військовослужбовців, працівників Державної прикордонної служби України та членів їхніх сімей, поліпшення роботи закладів охорони здоров’я Державної прикордонної служби України та в інтересах виконання завдань із забезпечення національної безпеки України у 2015 році основні зусилля служби охорони здоров’я зосереджені на оперативному реагуванні на динамічні зміни обстановки та проведенні адекватних змін щодо організації медичного забезпечення, забезпеченні системного підходу до вирішення складних лікувально-діагностичних завдань, забезпеченні лікувально-евакуаційних заходів, зокрема:

 

  • розвитку та удосконаленні організаційних форм та методів надання екстреної медичної допомоги, впровадженні сучасних медичних технологій,  підвищенні якості роботи медичного персоналу;
  • забезпеченні підготовки та проведенні за єдиною програмою занять з надання домедичної допомоги під час бойових дій, які відповідають визнаним міжнародним стандартам «допомога на лінії вогню» («care under fire») для всіх категорій військовослужбовців;
  • своєчасному та повному медичному забезпеченні персоналу Луганського, Донецького та Херсонського прикордонних загонів, оперативно-військових відділів, оперативно-бойових прикордонних комендатур та інших окремих підрозділів Держприкордонслужби, які виконують завдання з охорони ділянок державного кордону та смуги безпеки по лінії розмежування в межах Луганської та Донецької областей, забезпечують контроль адміністративної межі з Автономною Республікою Крим.

Забезпечення готовності закладів охорони здоров’я, підрозділів медичного забезпечення органів Держприкордонслужби до виконання завдань у ході проведення антитерористичної операції, виконання раптово виникаючих завдань у мирний час та функціонування в умовах особливого періоду.

Формування  оптимальної «дорожньої карти» (лінійної схеми) медичного забезпечення для кожного органу Держприкордонслужби.

Надання цілодобової екстреної медичної допомоги хворим та пораненим на догоспітальному та госпітальному етапах, своєчасне надання в повному обсязі амбулаторної, стаціонарної кваліфікованої та спеціалізованої медичної допомоги хворим та пораненим для повного відновлення працездатності. 

Всебічне і повне медичне обслуговування військовослужбовців, ветеранів та членів їхніх сімей, працівників Держприкордонслужби.

Організацію та проведення занять з домедичної допомоги відповідно до вимог наказу Міністерства охорони здоров’я України від 16.06.2014 № 398 «Про затвердження порядків надання домедичної допомоги особам при невідкладних станах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.07.2014 за №750/25527, методичних посібників, рекомендованих Вченою радою ДЗ «Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Міністерства охорони здоров’я України» (протокол № 4 від 27.03.2014 та протокол № 6 від 18.06.2014).

Диспансеризацію осіб, які перебувають на медичному обслуговуванні у закладах охорони здоров’я Держприкордонслужби.

Проведення медичних оглядів військовослужбовців, кандидатів на військову службу за контрактом, на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, кандидатів на навчання в Національній академії. Проведення військово-лікарськими комісіями медичних оглядів військовослужбовців з визначенням ступеня придатності до військової служби, причинного зв'язку захворювань та поранень, складання трудових рекомендацій, своєчасне направлення хворих та поранених на медичний огляд до медико-соціальних експертних комісій.

Організацію повноцінного санаторно-курортного лікування та медичної реабілітації.

Своєчасне та оперативне забезпечення медичним майном відповідно до виникаючих потреб закладів охорони здоров’я та органів Держприкордонслужби.

 

Ситуація в Криму, а потім на сході країни змусила прикордонних медиків в максимально стислі терміни сформувати «дорожні карти» медичного забезпечення, де прописано тактику та порядок надання медичної допомоги з моменту поранення до повного одужання для кожного прикордонного загону. Надалі, уже враховуючи реалії та недоліки, проводилося корегування «маршрутних карт поранених». При цьому київський, львівський та одеський госпіталі були приведені до функціонування в умовах особливого періоду, виконання завдань в умовах правового режиму воєнного стану. Крім цього, за потреби можливе перепрофілювання одеського санаторію «Аркадія» на госпіталь для легкопоранених.

Для реагування на зміни медичної обстановки в межах ділянок держкордону на лініях розмежування сформовано лікарсько-фельдшерські бригади штатних медпунктів, оперативно-бойових комендатур та мобільних застав, які цілком забезпечені медичним майном та ліками для надання долікарської та першої лікарської медичної допомоги.

Завдяки заходам щодо стабілізації життєвих показників, враховуючи і найбільш ефективне надання першої допомоги – так звані «золоту хвилину», «золоту годину» – оперативно прийнятим рішенням про етапну евакуацію поранених до найближчих та безпечних лікувальних закладів із задіянням рейсів санітарної авіації не зафіксовано жодного випадку смерті особового складу на етапах евакуації, вдалося запобігти розвитку ускладнень наслідків поранень.

Активна співпраця з волонтерами та громадськими організаціями щодо широкого впровадження для особового складу, задіяного в зоні проведення АТО, курсів тактичної медицини й курсів надання медичної допомоги, теж сприяє позитивним результатам.

Для психіатричної та психологічної підтримки персоналу в організаційно-штатну структуру Центрального клінічного госпіталю в Києві введено відділення неврозів, запроваджено проведення обов'язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів з урахуванням переліку протипоказань щодо виконання окремих видів діяльності. Також за підтримки Інституту психології імені Г.Ф. Костюка запроваджено тренінги, діалоги медичного персоналу, осіб, які перебувають на лікуванні та спеціалістів-психологів. А ще організовано в спеціалізованих закладах охорони здоров’я  лікування хворих з психіатричною патологією.

 

На початку проведення АТО мала місце низка недоліків у порядку надання медичної допомоги, таких як відсутність уніфікованих індивідуальних засобів медичного захисту, броньованого санітарного транспорту для вивезення поранених, травмованих з поля бою, моральна і фізична застарілість медичного комплектно-табельного оснащення. Не було стаціонарних лікувальних закладів Держприкордонслужби в зоні проведення АТО, у тому числі військово-польових госпіталів на модульній основі з комплектацією медичною апаратурою та технікою, медичний персонал цивільних закладів охорони здоров’я був необізнаний з особливостями лікування бойової патології. Під час першого та другого етапів часткової мобілізації медичний огляд військовозобов’язаних у військкоматах практично не проводився. Медичні служби були неспроможні цілком забезпечити потреби органів та підрозділів у медичному забезпеченні.

 

НОВІ ФОРМИ І МЕТОДИ РОБОТИ ЗА НАПРЯМОМ ДІЯЛЬНОСТІ у 2015 році

 

І/ Змінено порядок підпорядкованості медичної служби на рівні регіональних управлінь, органів Держприкордонслужби відповідно до потреби у перерозподілі повноважень, організації проведення ефективних заходів їх лікувально-евакуаційного забезпечення персоналу Служби (за результатами опрацювання питань, порушених на Колегії Служби 13 листопада 2014 року та  вимог ст. 87 Статуту внутрішньої служби ЗСУ).

 

Довідково:

а) начальників медичної служби підпорядковано безпосередньо начальникам органів Держприкордонслужби;

б) на рівні регіональних управлінь створено сектори медичного забезпечення з безпосередньою підпорядкованістю начальникам регіональних управлінь.

 

ІІ/ Аби певною мірою виправити становище, формується необхідний резерв медичного майна. І першочергово – це індивідуальні засоби медичного захисту. Вперше за останніх п’ять років за рахунок виділених урядом коштів медичні служби комплектуються медичною апаратурою та технікою переважно подвійного призначення, а також сучасним медичним і санітарно-технічним обладнанням на модульній основі, що забезпечує їх автономність та мобільність.

 

З урахуванням безпекової складової лікувально-евакуаційного забезпечення персоналу, недосконалостей, ресурсних втрат:

а) медичні пункти ОВВ, ОБПК забезпечені броньованим санітарно-евакуаційним транспортом на колісній базі (3 бронетранспортери «Святий Миколай», створених на базі БТР-70, 2 броньовані автомобілі медичні КрАЗ-Кугуар (KrAZ Cougar) - бронеавтомобілі класу APC (Armored Personal Carrier);

б) для вжиття заходів щодо стабілізації життєвих показників поранених військовослужбовців, які виконують завдання у зоні проведення  антитерористичної операції (смузі безпеки в межах Луганської та Донецької областей), оперативного прийняття рішень про етапну евакуацію поранених до найближчих та «безпечних» лікувальних закладів передбачено на постійній основі перебування вузьких спеціалістів (хірургів, анестезіологів, щелепно-лицьових хірургів тощо).

 

Довідково:

3 бронетранспортери перебувають у штаті медичних служб оперативно-військових відділів «Велика Новосілка» та «Краматорськ» та Херсонського прикордонного загону;

2 броньовані автомобілі медичні КрАЗ-Кугуар перебувають у штаті медичних служб Луганського прикордонного загону (м.Старобільськ) та Донецького прикордонного загону (м.Маріуполь).

Крім того, здійснено перерозподіл та направлено 2 реанімобілі і 18одиниць автомобілів швидкої допомоги в Луганський, Донецький, Харківський, Херсонський та Бердянський прикордонні загони.

 

 

ІІІ/  Для реалізації практичних заходів психіатричної та психологічної підтримки персоналу, який перебував у зоні проведення  антитерористичної операції, військовослужбовців, які виконують завдання у смузі безпеки в межах Луганської та Донецької областей, в Центральному клінічному госпіталі м. Київ з початку року розгорнуто та функціонує відділення неврозів.

Відновленням психоемоційного та соматичного стану здоров'я прикордонників у системі комплексного вирішення проблем медико-соціального спрямування у середньо- та довгостроковій перспективі з червня цього року розпочато функціонування водогрязелікувальниці (лікувального корпусу №4) клінічного санаторію «Аркадія»,м. Одеса.

Крім того, налагоджена співпраця між Національною академією медичних наук щодо надання в підпорядкованих академії 29 наукових установах високотехнологічної медичної допомоги на рівні сучасних досягнень вітчизняної науки і техніки, та за підтримки Інституту психології імені Г.Ф. Костюка (м. Київ) та спеціалістів-психологів запроваджено тренінги, діалоги медичного персоналу, осіб, які перебувають на лікуванні.

ІV/  Забезпечено підготовку та проведення за єдиною програмою занять з домедичної допомоги під час бойових дій для всіх категорій військовослужбовців, які відповідають визнаним міжнародним стандартам «care under fire» («допомога під вогнем»).

 

Довідково:

Організовано та проведено курси тактичної медицини та заняття з військово-медичної підготовки понад 4-м тисячам осіб.

 

Усі військовослужбовці, які виконують завдання з охорони ділянок державного кордону на лініях розмежування в межах Луганської та Донецької областей, на 100% забезпечені індивідуальними медичними засобами для надання першої медичної допомоги, засобами знезараження води «Акватабс».

Медичні працівники у своєму арсеналі мають медичні військові тактичні сумки, укомплектовані, окрім іншого, кровоспинним засобом Celox в гранулах/ бинтом Quikclot Combat Gauze або Z-складеним гемостатичним матеріалом.

В зоні проведення АТО станом на 01.09.2015 перебуває 23 лікарі, 23 фельдшери.

З метою надання практичної стоматологічної та хірургічної щелепно-лицьової допомоги особовому складу підрозділів Держприкордонслужби на ділянці відповідальності Донецького прикордонного загону та оперативно-військового відділу «Велика Новосілка» впродовж липня ц.р. працював пересувний стоматологічний кабінет Центрального клінічного госпіталю Державної прикордонної служби України на базі шасі ЗІЛ-5301 з лікарсько-сестринською бригадою.

Станом на 01.09.2015 загальна захворюваність військовослужбовців Державної прикордонної служби склала  324,6‰/проміле/ (2014 рік – 271,5‰) у т.ч. офіцерів –   306,6‰  (2014 рік – 246,8‰); рядового і сержантського складу – 325,2‰ (2014 – 277,3‰), курсантів І-ІІІ курсів НА ДПСУ – 135,5‰  (2014 – 111,9‰).

За звітний період у лікувально-профілактичних закладах пройшли стаціонарне лікування 6661 військовослужбовець, із них: в госпіталях, медико-санітарних частинах та медичних пунктах органів Державної прикордонної служби – 69,5%, у лікувальних установах МОЗ – 27,1%, у госпіталях МО України – 3,4%. Завдяки проведеному своєчасному і комплексному лікуванню повернено до строю без зміни категорії придатності 85% військовослужбовців, лише у 3,5% випадків прийнято рішення про звільнення з військової служби  за станом здоров’я.

Проведено санаторно-курортне лікування та оздоровлення в відомчих оздоровчих закладах 2 353 особи.

У поточному році військовослужбовцями отримано 553 травми (поранення) із втратою працездатності   (2014 рік – 496 випадків), із них: під час виконання службових обов’язків – 125 (22,6%), у побуті – 428 (77,4%).  Офіцерами отримано 87 травм  (поранень) – (15,7%), особами з числа рядового, сержантського та старшинського складу –          466 (84,3%). Основною причиною травмувань є особиста необережність – 395 випадків (71,4%).

Центральною військово-лікарською комісією Державної прикордонної служби винесено 283 постанови про непридатність (обмежену придатність) військовослужбовців до військової служби за станом здоров’я (2014 рік – 143), у т.ч. 75 – офіцерський склад;  208 – рядовий і сержантський склад.

За час проведення АТО при виконанні завдань з охорони кордону загалом протягом 2014-2015 рр. загинуло 65 військовослужбовців-прикордонників та один цивільний працівник (у 2015 році – загинуло 2 військовослужбовця), дістали поранення 397 військовослужбовець-прикордонник (у 2015 році – дістали поранення 33 військовослужбовців).

Медико-психологічну реабілітацію пройшли 395 учасників антитерористичної операції.

В Ізраїлі з тяжкими пораненнями проліковано трьох військовослужбовців. В англійському Бірмінгемі зроблено пластику нижньої щелепи одному військовослужбовцю. За погодженням з відділом оборонного співробітництва Посольства США в Україні  направлено на стаціонарне лікування та реабілітацію до Регіонального медичного центру ЗС США м. Ландштуль (Німеччина) згідно з медичними показаннями 2-х військовослужбовців. Два ветерани-учасники АТО проходять медичну реабілітацію в Республіці Литва та м. Бостоні (США).

Ще одному військовослужбовцеві Київським казенним протезно-ортопедичним підприємством зроблено систему протезів.

 

ОСНОВНІ ПРІОРИТЕТИ В ОРГАНІЗАЦІЇ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ДО КІНЦЯ  2015 РОКУ

 

Головне завдання: забезпечення у повному обсязі гарантованої державою безоплатної медичної допомоги персоналу та ветеранам відомства.

 

З питань забезпечення:

 

  • сформувати вертикаль медичного забезпечення щодо гарантії рівного доступу персоналу, ветеранів військової і державної служби відомства, членів їхніх сімей, ветеранів праці до якісного безкоштовного надання медичної допомоги;
  • продовженні формування необхідного резерву медичного майна (в першу чергу індивідуальних засобів медичного захисту) задля  постійної готовності сил і засобів медичної служби;
  • технологічному  нарощуванні діагностичної бази під час вирішення складних діагностичних та лікувальних питань, проведенні диспансеризації персоналу та ветеранів-прикордонників (вересень-грудень), сувора регламентація ведення та обстеження хворого, забезпечення сталої динаміки основних інтегральних показників діяльності.

Источник: http://dpsu.gov.ua/ua/activities/helth.htm

  • Дата: 15.10.2015, 15:16 |
  • Автор: Palimpsest |
  • Заглянуло: 229 |
  • Высказались: (5) |