Новое на сайте: игры, обои

ОПАСНИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ХИПЕРТОНИЯТА МОГАТ ДА СЕ ПРЕОДОЛЕЯТ

Клиничните изследвания показват, че вследствие на медикаментозното лечение продължителността на живота на хипертониците отново се увеличава и могат да бъдат предотвратени опасните последствия от кръвното налягане
Най-добри резултати се постигат при пациентите със средно тежка до тежка хипертония, докато данните за умерената хипертония не са така впечатляващи. Ето защо немедикаментозната терапия се препоръчва тъкмо за лечение на тази степен на хипертония.
Тъй като при умерената хипертония кръвното налягане се покачва сравнително леко, то обикновено се нормализира с немедикаментозните мерки и лекарствената терапия става излишна. Това показват и резултатите от изследванията върху немедикаментозните терапии. При среднотежката и тежката хипертония немедикаментозното лечение винаги трябва да поддържа като спомагателна терапия лечението с медикаменти.

НЕИЗБЕЖНО ЛИ Е ПРИЕМАНЕТО НА ЛЕКАРСТВА?

Изглежда, че от доста време съм поддържал високо кръвно налягане, но едва от месец знам за това. Лекарят ми назначи три вида лекарства и ми препоръча да ги пия редовно. Неизбежно ли е занапред да живея с лекарства? Те ще ми гарантират ли, че живея достатъчно дълго? Лекарствата не ме ли излагат на странични ефекти?
Васил Йорданов – Свиленград

Възможно е да се намалят нужните медикаменти, а с това и страничните им действия. В наши дни има на разположение голям брой ефикасни лекарства за понижаване на кръвното налягане. Лекарят може да подбере, доколкото е възможно, подходящите за вас препарати.
Не всички медикаменти свалят кръвното налягане в еднаква степен при всички хипертонии. Тяхното въздействие обаче не може да бъде прогнозирано в индивидуалния случай. Ето защо понякога е неизбежно да се наложи изпробването на няколко различни медикамента, докато се постигне задоволително понижаване на кръвното налягане. При това е важно лекарят и пациентът да не избързват. Само в малко случаи се налага спешно да се свали рязко кръвното налягане. В мнозинството от случаите може да се изчака с понижаването на кръвното налягане, т.е. терапията не трябва да се сменя твърде бързо.
Максималното въздействие на повечето медикаменти за понижаване на кръвното налягане се постига едва след три — четири седмици.
Практиката в наши дни е да се започва първоначално с минимални количества от даден медикамент, като при недостатъчна реакция на кръвното налягане дозите постепенно се увеличават. Това също изисква време.

КАКВИ СА СТРАНИЧНИТЕ ДЕЙСТВИЯ НА ЛЕКАРСТВАТА?

Като странични действия се обозначават нежеланите съпътстващи прояви на медикаментите. От тях трябва да се различава отражението от падането на кръвното налягане върху организма, независимо от дадения медикамент.
Всяко медикаментозно понижаване на кръвното налягане в началото може да доведе до неприятни съпътстващи явления, например световъртеж, отпадналост. Те се дължат на това, че организмът е свикнал с високо кръвно налягане и тепърва трябва да се адаптира към ниското. Това става много бързо – за няколко дена, най-много до две – три седмици.
Този период е валиден и за други неприятни странични реакции, например гадене, което може да се прояви при всички медикаменти за кръвно налягане. Изобщо всички субективно неприятни странични след първоначалната фаза действия на медикаментите обикновено са безобидни. Ето защо, преди на своя глава да прекратите терапията заради страничните реакции, непременно уведомете лекаря и го информирайте за оплакванията си.

ПРЕЗ ЗИМАТА СТОЙНОСТИТЕ НА КРЪВНОТО НАЛЯГАНЕ СА ПО-ВИСОКИ

Чувствителни ли са хората с високо кръвно налягане към промените на Времето?
Тодор Добрев – Ботевград

С нарастването на “степента на цивилизованост” се увеличава “чувствителността към времето”. Колкото сме по-малко калени и в лоша форма, толкова сме по-податливи на промените във времето. При това влиянието на времето върху определени физиологични функции и регулации често се надценява.
Кръвното налягане реагира по-малко на времето, отколкото на температурните разлики. Противно на едно широко разпространено мнение, през зимата кръвно
то налягане е по-високо, отколкото през лятото: през януари – февруари средно с около 5 mmHg по-високо в сравнение с летните месеци. Причината се крие във влиянието на температурата върху кръвоносните съдове. Студът води до стесняване на съдовете, а с това и до покачване на кръвното налягане. Това е особено силно изразено при внезапно интензивно въздействие на студ, например потапянето в басейна, след като сме били в сауната. Влиянието на климата – морски, среднопланински или планински, също така често се преувеличава. За хипертониците няма климат, който да е особено подходящ или неподходящ. Високото кръвно налягане се среща с еднаква честота край морския бряг, в средно високите и във високите планини.
При промяна на местонахождението, респективно на климата, е важна фазата на адаптиране. Независимо дали е на море или на планина човек, трябва отначало да си даде няколко дни почивка, за да се аклиматизира и едва след това да увеличава физическата активност.

РИСКОВЕТЕ ПРЕЗ НОЩТА СА ПО-ГОЛЕМИ

Казаха ми, че кръвното налягане варира през денонощието. Кога е най-високо и кога е най-ниско? Какво предизвиква колебанията му?
Невена Томова – Карлово

В ритъм от 24 часа височината на кръвното налягане следва характерен профил. След събуждане силно се покачва и продължа-ва да се вдига през цялата сутрин. Малко след обяда кръвното налягане се понижава за около един час, за да започне отново да се покачва непрекъснато до вечерта. През нощта кръвното налягане отчетливо спада в сравнение с деня, като достига най-ниските стойности по време на сън към 2-3 часа. За хипертониците е валиден същият профил като при хората с нормално налягане, но като цяло с по-високи стойности.
Има обаче и изключения, заслужаващи внимание. Случва се ритъмът на кръвното налягане да е обърнат, тъй да се каже “с главата надолу” – с по-високи стойности през нощта, отколкото през деня. Подобна ненормална ритмика се проявява, без пациентът да я забелязва. Само дълготрайното измерване за 24 часа може да хвърли светлина върху това.
Този нарушен ритъм на кръвното налягане се наблюдава по-често в по-напреднала възраст и при пациенти с ограничена бъбречна функция, при диабетици и при вторични форми на високо кръвно налягане. Тъй като високото кръвно налягане през нощта е особено рисковано, терапията трябва да се съобрази с индивидуалния му ритъм. Кръвното налягане значително се колебае и в зависимост от физическите дейности, но също така и от психичните, и от емоционалните фактори и от фази на покой. Това е нормално. Тези промени в кръвното налягане стават много бързо и са предпоставка ние изобщо да не сме в състояние да се справяме с изискванията на всекидневния живот. Следователно в “известна степен” колебанията на кръвното налягане са нормални.

МНОГОТО ДОБРО НЕ Е НА ДОБРО

Убедена съм, че храненето играе съществена роля при Всяко заболяване, вкл. и при моето високо кръвно налягане. Затова искам съвета ви кои храни са добри за мене и кои не са?
Татяна Делчева – Симеоновград

Наред със стресовите фактори, нездравословното хранене играе най-голяма роля за появата на хипертония. Някогашното схващане, че колкото е по-калорична храната, толкова е по-здравословна, е остаряло. Днес като рискови фактори в храненето, водещи до хипертония, се смятат твърде многото калории, твърде многото мазнини, и то “лоши”. Тези мазнини и солта се съдържат преди всичко в промишлено произведените хранителни продукти.
Ето защо по принцип е по-добре да употребяваме пресни хранителни продукти и сами да си приготвяме храната.
Много хипертоници разчитат на яденето в столове и в бюфети и поради това им е трудно да спазват препоръките за хранене. Една възможност, разбира се, е или винаги, или поне понякога да си носим на работата храна, която сами сме си приготвили. В много заведения за обществено хранене се предлага и вегетарианска храна, която по правило е по-прясна и по-здравословна за хипертониците, тъй като съдържа повече витамини, минерали (особено калий) и баластни вещества.

БИОФИЙДБЕК ОЗНАЧАВА ОБРАТНА ВРЪЗКА С ПАЦИЕНТИТЕ

Какво представлява биофийдбек? Вярно ли е, че може да влияе на кръвното налягане?
Стефан Илиев – Кнежа

Това е връзка с биологичните (или физиологичните) реакции на пациентите. Това става обикновено с помощта на апаратури. Така например на пациента могат да бъдат показани дълбочината и честотата на дишането с помощта на оптичен или на акустичен сигнал (светлинен сигнал или звук). Това му дава възможност да направлява телесните си функции в посока на отпускане. Така успяваме да влияем и върху реакциите на организма, които нормално не са подчинени на нашия волеви контрол, като например кръвното налягане. Директната обратна връзка с кръвното налягане става възможна едва напоследък благодарение на нов непознат досега метод. Докато трае един сеанс, кръвното налягане се измерва непрекъснато с маншет на пръста и се изобразява на монитор в анимирана графична форма като “колона на кръвното налягане”. Тя се променя по цвят и по височина. По този начин всички актуални колебания на кръвното налягане веднага могат да бъдат съобщени обратно.
Благодарение на тази непрекъсната обратна връзка (фийдбек) пациентите за пръв път от опит разбират, че могат да влияят върху кръвното си налягане. Изследва се и се разкрива индивидуалното влияние върху кръвното налягане. Хипертоникът изучава възможността сам да сваля кръвното си налягане и да го контролира. След три половинчасови сеанса може да се постигне трайно понижаване.

КАЛИЯТ СТИМУЛИРА ОТДЕЛЯНЕТО НА ВОДА И НАТРИЙ ОТ ОРГАНИЗМА

Моля да обясните защо на хипертониците се препоръчва като подходяща, храна, която съдържа малко натрий и повече калий?
Запрян Илиев – Ямбол

Храната, която е бедна на сол (бедна на натрий) и същевременно богата на калий, сваля кръвното налягане по-ефикасно, отколкото само бедната на натрий храна. Потребността на човешкия организъм от калий е около 2000-3000 mg калий дневно и съответства приблизително на потребността от натрий. Докато обаче приемът на натрий без изключение е твърде висок, приемът на калий с всекидневната храна е по-скоро нисък. Това се дължи между другото и на факта, че при преработката на хранителните продукти се получава загуба на калий, докато с готварската сол се прибавя достатъчно натрий. По този начин съотношението натрий/калий се променя неблагоприятно.
Повишеният прием на калий обаче е желателен, тъй като той има предпазващо действие срещу покачващото кръвното налягане действие на натрия. Това може да изиграе роля още при профилактиката на високото кръвно налягане. При високо кръвно налягане повишеният прием на калий, между другото, стимулира отделянето на натрий и вода от организма, вследствие на което се понижава кръвното налягане. Повишеният прием на калий е полезен особено за пациенти, които взимат диуретици (обезводняващи хапчета) за сваляне на кръвното налягане. Само пациенти с напреднало нарушение на бъбречната функция трябва да ограничат приема на калий. При нормална бъбречна функция безпроблемно се отделят до 15 грама калий.
Източник

Источник: http://aronia-bg.dir.bg/_wm/pbasic/?df=743425

  • Дата: 10.08.2015, 08:58 |
  • Автор: Hastin |
  • Заглянуло: 1365 |
  • Высказались: (30) |